Prawo jazdy kat. B - samochód osobowy

Szkolimy na Toyotach Yaris oraz Kia Rio (jest możliwość zdawania egzaminu  na naszym samochodzie w WORD Zielona Góra). W naszej szkole posiadamy 3 pojazdy Toyota Yaris oraz 3 Kia Rio. Szkolenia teoretyczne odbywają się w określonych wcześniej terminach, natomiast z zajęć praktycznych szkolimy 7 dni w tygodniu od 7 do 21.

 

Cennik naszych usług znajduje się w zakładce "CENNIK"

 

Terminy rozpoczęcia szkoleń zawsze są podane na stronie głównej lub w zakładce "TERMINY SZKOLEŃ"

 

Masz pytania zapraszamy do naszego biura lub kontakt telefoniczny 537-103-103.PROGRAM SZKOLENIA NA KAT. "B" (samochód osobowy)

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE - wykłady - 30 godzin lekcyjnych (45'). Zajęcia teoretyczne zaczynają się od spotkania organizacyjnego i ich częstotliwość jest ustalana           z daną grupą osób. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się również w formie e-learningu (w domu przez internet). W trakcie trwania szkolenia na prawo jazdy trzeba odbyć kurs z pomocy przedmedycznej, który zalicza się do zajęć teoretycznych.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - jazda - 30 godzin (minimum) - mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych - muszą uwzględniać jazdę poza obszarem zabudowanym lub na drogach o dopuszczalnej prędkości poruszania się powyżej 70 km/h o łącznym czasie nie krótszym niż 4 godziny.

Zajęcia praktyczne rozpoczynamy w miejscach uzgodnionych przez nas i naszych kursantów.


Egzamin wewnętrzny:

 

EGZAMIN WEWNĘTRZNY składa się z dwóch części:

 

1) teoretycznej - przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego. Egzamin teoretyczny poprawkowy w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców jest bezpłatny i może odbyć się po ustaleniu kolejnego terminu egzaminu.

 

2) praktycznej - przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY (pierwszy) jest wliczony w cenę kursu.


KONIEC SZKOLENIA

 

Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym teoretycznym i praktycznym kursant może umówić się na egzamin państwowy w WORD (można to zrobić osobiście w WORD, przez internet dokonać rezerwacji egzaminu lub za pośrednictwem naszej szkoły).

Termin egzaminu w WORD-zie jest ustalany po zakończeniu szkolenia i jest on zależny wyłącznie od aktualnie proponowanych terminów egzaminów przez WORD. Istnieje możliwość umówienia Państwa przez nas na egzamin w WORD po wcześniejszym upoważnieniu.
Opłata za egzaminy w WORD są płatne osobno, informację na temat aktualnych cen znajdą Państwo tutaj.