Prawo jazdy B96

Co to dokładnie takiego ? Jeżeli nie chcesz robić kursu na kat. B+E, a będziesz prowadził samochód z przyczepą, których łączna suma DMC nie przekroczy 4,25t (z wyjątkiem przyczep lekkich do 750kg DMC) - to tak kategoria jest właśnie dla Ciebie.

 

Od 19 stycznia 2013 kategoria B uprawnia do kierowania zespołem pojazdów (samochód z przyczepą) złożonym z pojazdu kategorii B (DMC do 3500kg), oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3.500 kg.

Jeśli jednak łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów przekracza 3500 kg, ale jest mniejsza niż 4250kg, to powinieneś zdać część praktyczną egzaminu potwierdzoną wpisem do prawa jazdy kodu B96.

 

 

Nie musisz w tej sytuacji robić kursu na prawo jazdy, wystarczy zdać egzamin państwowy w WORD.