Prawo jazdy kat. C

Kategoria ta uprawnia do kierowania :
 

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • w/w pojazdem z przyczepą lekką,
  • pojazdami określonymi dla kat. AM;
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 21 lat.


Kurs prawa jazdy obejmuje:

  • Zajęcia teoretyczne w formie elearning'u lub tradycyjnych wykladów.
  • Dla samouków mozliwość kursu bez zajęć teoretycznych.
  • 30 godzin jazd samochodem MAN TGL 12.240 i MAN TGL 12.250 identycznym jak na egzaminie w WORD Zielona Góra.
  • materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Program szkolenia


Szkolenie na prawo jazdy kat. C składa się z dwóch części:

 

- szkolenie teoretyczne (wykłady) obejmuje 20 godzin lekcyjnych (20x45 minut)

 

- szkolenie praktyczne (jazdy) obejmuje 30 godzin zajęć praktycznych (30x60 minut)