Od 19 stycznia 2013r. każda osoba chcąca rozpocząć kurs prawa jazdy musi posiadać PKK - profil kandydata na kierowcę.

 

Aby uzyskać PKK musisz posiadać:

 

 

- badanie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów (dotyczy kat. C oraz CE),

- badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia  pojazdów,

- 1 zdjęcie takie jak do dowodu osobistego, kolorowe.

- dowód osobisty lub paszport,

- oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody (w przypadku osób  niepełnoletnich),

- wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w wydziale komunikacji lub w naszym biurze)

- prawo jazdy (dotyczy osób posiadających inną kategorię prawa jazdy)

 

Posiadając komplet powyższych dokumentów udaj się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zameldowania i odbierz swój PKK.

 

Nasza szkoła współpracuje z lekarzem oraz psychologiem, aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do naszego biura lub kontakt telefoniczny 537-103-103.