Prawo jazdy kat. B+E

Prawo jazdy kat. B+E (BE) uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla),              z przyczepą o dmc nie przekraczającej 3,5 t. Warunkiem dodatkowym jest,    że suma DMC pojazdu i przyczepy musi przekroczyć 3,5t, nie dotyczy              to przyczep lekkich (do 750kg DMC). Prawo jazdy kat. B+E uprawnia również do kierowania ciągnikiem rolniczym (traktorem) oraz ciągnikiem rolniczym      z przyczepą lub przyczepami (czyli kat. B+E daje również takie same uprawnienia, jak prawo jazdy kat.T).

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zdany egzamin na kat. B oraz posiadanie numeru PKK. Szkolenia obejmuje 4 godziny teorii z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (na egzaminie państwowym zdaje się tylko jazdę)      i 15 godzin jazdy samochodem Renault Trafic z przyczepą (taki sam jak na egzaminie państwowym w WORD Zielona Góra). Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Przebieg egzaminu

PLAC MANEWROWY

Na placu manewrowym sprawdzane są następujące umiejętności:

 1. Czynności kontrolno-obsługowe

 2. Przygotowanie do jazdy

 3. Sprzęganie pojazdu silnikowego z przyczepą

 4. Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)

 5. Manewry (wylosowany zestaw 2 zadań)

Czynności kontrolno-obsługowe

W tej części egzaminu zadania są losowane przez osobę egzaminowaną lub komputerowo. Każda osoba egzaminowana otrzymuje 2 zadania do wykonania - pierwsze zadanie dotyczy sprawdzenia płynów lub sygnału dźwiękowego, a drugie zadanie dotyczące sprawdzenia świateł.

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.

Zadanie 1. Należy wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się:

 • poziom oleju w silniku

 • poziom płynu hamulcowego

 • poziom płynu chłodzącego silnik

 • poziom płynu w spryskiwaczach

 • lub działanie sygnału dźwiękowego

Zadanie 2. Sprawdzamy działanie świateł (należy włączyć światła i sprawdzić - na zewnątrz pojazdu - czy działają):

 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych

 • działanie świateł mijania

 • działanie świateł drogowych

 • działanie świateł hamowania "STOP" (możemy poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła "STOP")

 • działanie świateł cofania

 • działanie świateł kierunkowskazów (należy sprawdzić oba - lewy i prawy)

 • działanie świateł awaryjnych

 • działanie świateł przeciwmgłowych

 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych (jeżeli występują)

Przygotowanie do jazdy

Przygotowanie do jazdy polega na wykonaniu kolejno następujących czynności:

 • odpowiednie ustawienie fotela i zagłówka

 • ustawienie lusterek (ustawienie lusterek regulujemy dopiero, gdy fotel kierowcy jest już prawidłowo ustawiony)

 • sprawdzenie, czy wszystkie drzwi samochodu oraz klapa bagażnika są zamknięte

 • zapięcie pasów bezpieczeństwa

Sprzęganie pojazdu silnikowego z przyczepą

W trakcie sprzęgania pojazdu silnikowego z przyczepą należy kolejno wykonać następujące czynności (czas na wykonanie zadania 15 minut):

 • sprawdzić mechanizm sprzęgający, przewody hamulcowe i przewody elektryczne

 • sprawdzić sposób mocowania i zabezpieczenia ładunku na przyczepie

 • podjechać pojazdem silnikowym przed przyczepę

 • cofnąć pojazdem w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający wykonanie sprzęgania

 • zaciągnąć hamulec awaryjny, wyłączyć silnik pojazdu

 • wyregulować wysokość zaczepu przyczepy

 • połączyć zaczep przyczepy z hakiem pojazdu silnikowego i zabezpieczyć je przed rozłączeniem

 • podłączyć do pojazdu silnikowego przewody elektryczne przyczepy

 • sprawdzić działanie świateł przyczepy

 • zwolnić hamulec postojowy przyczepy (jeśli jest w niego wyposażona)

Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)


Wykonując zadanie można popełnić 1 błąd. Po drugiej nieudanej próbie wykonania zadania egzamin zostanie przerwany.

W trakcie cofania (jazda pasem ruchu do tyłu) można zatrzymywać pojazd i ponawiać jazdę do przodu (korekta toru jazdy), pod warunkiem, że zadanie zostanie ukończone w czasie nie dłuższym niż 5 minut.

Próba wykonania zadania nie zostanie zaliczona, jeśli:

 • silnik zgaśnie

 • wystąpi utrata płynności jazdy (zatrzymanie pojazdu) w trakcie jazdy do przodu

 • pojazd nie zostanie zatrzymany w polu zatrzymania

 • pojazd najedzie na linię

 • podczas jazdy do tyłu osoba egzaminowana nie obserwuje toru jazdy przez lusterka

 • podczas jazdy pasem ruchu do tyłu zostanie przekroczony limit czasu (5 min.)

Egzamin zostanie przerwany, jeśli:

 • pojazd przejedzie przez linię

 • pojazd potrąci lub najedzie na pachołek lub tyczkę

 • osoba egzaminowana popełni błąd przy drugiej próbie wykonania zadania

Manewry (zestaw zadań na placu manewrowym)

Podczas egzaminu na prawo jazdy kat. B+E na placu manewrowym po zakończeniu jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu, osoba egzaminowana wykonuje jeszcze wybrany losowo zestaw 2 zadań egzaminacyjnych:

Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem, wyjazd przodem)

lub

Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu


Kryteria zaliczenia zadania:

 • właściwa pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska

 • właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy

 • w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy

 • pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu ani najechać na linie ograniczające stanowisko

 • nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu


Kryteria zaliczenia zadania:

 • w trakcie wjeżdżania pojazdem na wzniesienie osoba egzaminowana zatrzymuje pojazd i zaciąga hamulec awaryjny

 • w następnej kolejności osoba egzaminowana rusza pojazdem do przodu stopniowo zwalniając hamulec awaryjny

 • w trakcie wykonywania zadania pojazd nie może się cofnąć o więcej niż 0,2 m (20 cm)

 • osoba egzaminowana nie może dopuścić do zgaśnięcia silnika pojazdu

JAZDA W RUCHU DROGOWYM


Ta część egzaminu powinna trwać minimum 40 minut. Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:

 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi

  • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

  • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

 3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

 4. Przejazd przez skrzyżowania

  • równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe)

  • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu

  • z sygnalizacją świetlną

  • na których ruch odbywa się wokół wyspy

  • dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej

 5. Przejazd przez przejścia dla pieszych

 6. Parkowanie - prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem), skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) lub równoległe pomiędzy dwoma pojazdami

 7. Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej

 8. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)

 9. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)

 10. Wykonanie manewrów:

  • wyprzedzania, omijania, wymijania

  • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu

 11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu