Umowy, regulaminy w Nauka Jazdy TOM

W tym miejscu znajdziecie umowy oraz regulaminy do poszczególnych szkoleń w formacie PDF do wglądu lub pobrania. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem dotyczącym szkoleń, który stanowi integralną część zamówienia szkolenia - umowy. Ceny za poszczególne szkolenia zostały zamieszczone w aktualnym cenniku na naszej stronie www.
Umowa i regulamin szkolenia na prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, B (automat), B+E

Umowa i regulamin szkolenia TOM A,B,B+E 2023.pdf

Umowa - zamówienie szkolenia na prawo jazdy kat. C, C+E, D1, D+E, D oraz KW, KWP, KWU, KWPU, SO i ADR

Umowa i regulamin szkolenia C,CE,D,SO,KWP,ADR 2023.pdf

Regulamin szkolenia na prawo jazdy kat. C, C+E, D1, D+E, D 

Regulamin szkolenia C,CE,D,D1,D1E 2023.pdf

Regulamin szkolenia na KW, KWP, KWU, KWPU, SO

Regulamin szkolenia SO, KWP 2022.pdf

Regulamin szkolenia na ADR

Regulamin szkolenia ADR 2022.pdf