Szkolenia okresowe (dawniej przewóz rzeczy i osób):

Szkolenie okresowe kat. C (dawniej przewóz rzeczy)

def

Szkolenie okresowe powinien odnawiać każdy kierowca zawodowy po upływie 5 lat od otrzymania ostatniego wpisu w prawie jazdy lub osoba, która posiada prawo jazdy wydane przed 10 września 2009 (włącznie) dla kat. C.

 

Szkolenie okresowe kat. D (dawniej przewóz osób)

def
Szkolenie okresowe powinien odnawiać każdy kierowca zawodowy po upływie 5 lat od otrzymania ostatniego wpisu w prawie jazdy lub osoba, która posiada prawo jazdy wydane przed 10 września 2008 (włącznie) dla kat. D.Szkolenie okresowe kat. C (dawniej przewóz rzeczy)

Opis kursu

 

Szkolenie okresowe powinien odnawiać każdy kierowca zawodowy po upływie 5 lat od otrzymania ostatniego wpisu w prawie jazdy lub osoba, która posiada prawo jazdy wydane przed 10 września 2009 (włącznie) dla kat. C. Dzięki szkoleniu okresowemu uzyskana wcześniej kwalifikacja wstępna (bez względu na jej rodzaj) utrzymuje swoją ważność. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Należy pamiętać,                     że posiadając uprawnienia dla przewozu rzeczy (kat. C) oraz osób (kat. D) koniecznie jest odbycie szkolenia okresowego dla jednej posiadanej kategorii. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także zdobędzie wiedzę, dzięki której uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej pracy zawodowej.

 

Warunki Uczestnictwa

 

Uczestnicy
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • odbycie badań lekarskich oraz badań psychologicznych przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

 Zapisy na szkolenie:

 Aby zapisać się na kurs należy:
 • wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
 • dokonać przedpłaty.

 Ilość godzin: 35h


Szkolenia – Program
Kierowca wykonujący pracę w zakresie przewozu rzeczy musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia maszyny, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód, dlatego co jakiś czas powinien odnawiać swoje uprawnienia poprzez odbywanie szkolenia okresowego. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z wiadomościami niezbędnymi do ukończenia szkolenia okresowego, z zakresu wybranej specjalizacji – przewozu rzeczy. Szkolenie okresowe trwa 35 godzin i odbywa się zwykle od godziny 7:00 do 22:00 (godziny zajęć ustalane są z każdym uczestnikiem szkolenia indywidualnie). Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy niezbędne materiały szkoleniowe oraz ciepłe i zimne napoje.

 

Program kursu:
Szkolenie okresowe na przewóz rzeczy (kat. C, C+E)
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 7 godz.
 • Stosowanie przepisów – 7 godz.
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 7 godz.
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 7 godz.
 • Ergonomia dla kierowców – 7 godz.
Informacje dodatkowe
W Polsce odbywanie szkolenia okresowego regulują następujące akty prawne:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371),
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (2003/59/WE).


Szkolenie okresowe kat. D (dawniej przewóz osób)

Opis kursu

 

Szkolenie okresowe powinien odnawiać każdy kierowca zawodowy po upływie 5 lat od otrzymania ostatniego wpisu w prawie jazdy lub osoba, która posiada prawo jazdy wydane przed 10 września 2008 (włącznie) dla kat. D. Dzięki szkoleniu okresowemu uzyskana wcześniej kwalifikacja wstępna (bez względu na jej rodzaj) utrzymuje swoją ważność. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Należy pamiętać, że posiadając uprawnienia dla przewozu rzeczy (kat. C) oraz osób (kat. D) koniecznie jest odbycie jednego szkolenia okresowego dla  posiadanej kategorii. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także zdobędzie wiedzę, dzięki której uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej pracy zawodowej.

 

Warunki Uczestnictwa

 
Uczestnicy
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • odbycie badań lekarskich oraz badań psychologicznych przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

 

Zapisy na szkolenie:

Aby zapisać się na kurs należy:
 • wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
 • dokonać przedpłaty.

Ilość godzin: 35h


Szkolenia – Program

Kierowca wykonujący pracę w zakresie przewozu osób musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia maszyny, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód, dlatego co jakiś czas powinien odnawiać swoje uprawnienia poprzez odbywanie szkolenia okresowego. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z wiadomościami niezbędnymi do ukończenia szkolenia okresowego, z zakresu wybranej specjalizacji – przewóz osób. Szkolenie okresowe trwa 35 godzin i odbywa się zwykle od godziny 7:00 do 22:00 (godziny zajęć ustalane są indywidualnie z każdym uczestnikiem szkolenia). Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy niezbędne materiały szkoleniowe oraz ciepłe i zimne napoje.

 
Program kursu:
 
Szkolenie okresowe na przewóz osób (kategoria D, D+E)
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 7 godz.
 • Stosowanie przepisów – 7 godz.
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 7 godz.
 • Czynnik ludzi w przewozie drogowym – 7 godz.
 • Wizerunek firmy – obsługa klientów – 7 godz.
Informacje dodatkowe
W Polsce odbywanie szkolenia okresowego regulują następujące akty prawne:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371),
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (2003/59/WE).