Pierwsza pomoc przedmedyczna - TESTY  (wraz z prawidłowymi odpowiedziami).

1. Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, ponieważ:
    a) jest stabilna
    b) zabezpiecza przed zachłyśnięciem
    c) zapewnia drożność dróg oddechowych

2. U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:
    a) 30 uciśnięć klatki piersiowej
    b) 2 oddechów ratowniczych
    c) 5 oddechów ratowniczych

3. W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego?
    a) ustawię trójkąty ostrzegawcze
    b) bezpiecznie zaparkuję własny samochód
    c) wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek

4. W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego (dorosłego)?
    a) chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając,
    zapytam np.: Co się stało?

    b) poklepię go po twarzy
    c) poleję wodą

5. Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:
    a) 10 min
    b) 3 min
    c) 4,5 min

6. W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:
    a) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
    b) podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku
    c) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku

7.Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest:
    a) ucisk miejsca krwawienia
    b) uniesienie krwawiącej kończyny
    c) unieruchomienie krwawiącej kończyny

8. Bezpośrednio na ranę należy położyć:
    a) watę
    b) ligninę
    c) jałową gazę

9. Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?  
    a) założyć jałowy opatrunek na ranę
    b) ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią, podnosząc kończynę do góry
    c) przekrwawiające opatrunki zdejmujemy i zastępujemy nowymi, czystymi

10. Opatrunek uciskowy stosujemy przy:
    a) wycieku krwistej wydzieliny z ucha
    b) krwotoku
    c) zmiażdżeniu kończyny

11. Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie?
    a) do momentu przyjazdu karetki pogotowia, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła
    oddychać i nie
wróciło u niej krążenie
    b) przez 5 minut
    c) gdy stwierdzę, że ofiara wypadku zaczęła oddychać i powróciło u niej
    krążenie


12. Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:
    a) schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą
    b) przemyciu rany spirytusem
    c) posmarowaniu rany tłustym kremem

13. W jaki sposób sprawdzisz, czy poszkodowany oddycha?
    a) pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i
    wydychanego
powietrza
    b) wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego
    c) zaobserwuję ruchy klatki piersiowej

14. U dziecka w wieku przedszkolnym masaż serca prowadzi się:
    a) na środku klatki piersiowej - jednym palcem
    b) na środku klatki piersiowej - dwoma palcami
    c) na środku klatki piersiowej - jedną ręką

15. Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi:
    a) 30:2
    b) 2:30
    c) 1:5

16. Masaż serca u niemowlęcia prowadzi się:
    a) jedną ręką
    b) dwoma palcami
    c) dwoma rękoma

17. Na miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała?
    a) palec umieszczę w sterylnej gazie, suchym worku foliowym,
    a ten w wodzie z lodem

    b) zamrożę
    c) pozostawię bez zabezpieczenia na miejscu wypadku

18. W jaki sposób rozpoznasz złamanie żeber u ofiary wypadku, która jest przytomna?
    a) ofiara skarży się na ból, który nasila się przy głębszym wdechu lub przy
    poruszaniu się

    b) może towarzyszyć zsinienie skór tuż nad złamanym żebrem
    c) ofiara wyraźnie kuleje na prawą nogę

19. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku ma:
    a) każdy, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część
    działań
ratunkowych
    b) wyłącznie sprawca wypadku, gdyż za ewentualne popełnione błędy zawsze grozi
    odpowiedzialność karna
    c) wyłącznie lekarz pogotowia, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby
    z wykształceniem medycznym

20. Jeżeli ofiara wypadku po odzyskaniu przytomności chce wstać i iść do domu, to należy:
    a) namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc
    medyczną

    b) podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe
    c) pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza

21. Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:
    a) wyłącznie najbliższy złamaniu staw
    b) jedynie samo miejsce złamania
    c) miejsce złamania i najbliższe stawy

22. W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego należy:
    a) odgiąć głowę ku tyłowi, by usprawnić oddychanie
    b) przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne miejsce i wygodnie ułożyć
    c) rozpocząć czynności reanimacyjne, jeżeli ofiara wypadku NIE ma
    wyczuwalnegotętna i NIE
oddycha

23. Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia się odzieży na ofierze wypadku to:
    a) gaszenie płonącej odzieży
    b) w przypadku wystąpienia oparzenia polewanie miejsca oparzenia zimną
    wodą

    c) w przypadku wystąpienia oparzenia unikanie ochłodzenia oparzonej skóry